แนะนำหนังน่าดู

(โชว์เท่านั้น) ล็อกเก็คเมตตามหาจักรพรรดิ์ หลวงตาม้า วิริยธโร วัดพุทธพรหมปัญโญ(ถ้ำเมืองนะ)

บูชาวัตถุมงคล วันที่โพสต์ : 14 ก.ค. 2559 เข้าดู 1950 ครั้ง
เนื่องด้วยทางคณะศิษย์เชียงใหม่-พะเยา ได้ขอเมตตาอนุญาตจัดสร้างล็อคเก็ตรูปเหมือนพระเดชพระคุณ “ พระอาจารย์ วรงคต วิริยะธโร(หลวงตาม้า) ” โดยคณะศิษย์ผู้จัดสร้าง กราบขอเมตตาใช้ชื่อวัตถุมงคลรุ่นว่า “ เมตตามหาจักรพรรดิ์ ”  โดยรายการจัดสร้าง ดังนี้
1. ล็อคเก็ตรูปเหมือนแบบหน้าตรง ครึ่งองค์ ฉากหลังสีทอง ขนาดเบอร์1 (สูง 3.5 ซม. x กว้าง 2.6 ซม.) ด้านหลังอุดด้วยมวลสารหลักคือ ผงจักรพรรดิ และมวลสารมงคลต่างๆ ไม่มีการรันเลขจำนวนแต่อย่างใด  จัดสร้างจำนวน 30 องค์
2. ล็อคเก็ครูปเหมือนเต็มองค์ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ฉากหลังสีทอง ขนาดเบอร์1 (สูง 3.5 ซม. x กว้าง 2.6 ซม.) ด้านหลังอุดด้วยมวลสารหลักคือ ผงจักรพรรดิ์ และมวลสารมงคลต่างๆ จัดสร้างจำนวน 2 องค์
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นพุทธบูชามอบแก่ศิษย์ไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตามหลักคำสอนของท่าน พระอาจารย์วรงคต วิริยะธโร(หลวงตาม้า) โดยล็อคเก็ตที่ขออนุญาตจัดสร้างรุ่นนี้จะแจกจ่ายแก่คณะศิษย์เชียงใหม่-พะเยา โดยไม่มีการออกให้ บูชา ใดๆทั้งสิ้น