แนะนำหนังน่าดู

หลวงปู่ครูบาบุญปั๋น ปภากโร วัดป่าแดด

ประวัติพระเกจิคณาจารย์ วันที่โพสต์ : 14 ก.ค. 2559 เข้าดู 2056 ครั้ง
อัตตะชีวประวัติ
พระครูประภากรพิสุทธิ์ ( หลวงปู่ครูบาบุญปั๋น ปภากโร)) ปัจจุบัน อายุ ๙๐ ปี พรรษา ๗๐ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดด ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ท่านเกิดเมือ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๖๙ ณ หมู่บ้านน้ำต้น ต.บ้านกาด อ.สันป่าตอง (แม่วาง) จ.เชียงใหม่ เป็นบุตร ของ พ่ออุ้ยอินถา แม่อุ้ยไหล นามสกุล อิวาง มีจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๗ คน คือ ๑. แม่ปา..๒.พ่อหนานมูล อิวาง ๓.พ่อดวง อิวาง ๔.พ่ออินทร์ อิวาง ๕.แม่เป็ง.. ๖.แม่ทา.. ๗.ครูบาบุญปั๋น.. ( ท่านเป็นน้องคนสุดท้อง) โดย พี่ทั้งหมด ปัจจุบันได้เสียชีวิตไปหมดแล้ว ได้เริ่มบรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ ๑๔ ปี และ อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๐ ปี โดยมี พระครูอภิวงค์ (คำ) วัดชัยมงคล ต.บ้านกาด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์
หลวงปู่ครูบาบุญปั๋น ปภากโร ท่านเป็น พระสงฆ์ ที่เรียบง่าย สมถะ มีเมตตา เป็นที่สุด ไม่ยึดติด ในยศตำแหน่งอะไร ท่านเคยเป็น อดีตเจ้าอาวาส วัดป่าแดด มาก่อน หลายปีมาก แล้วท่านก็สละ ตนเองลาออก เมือท่านอายุ ๘๐ ปี ด้วยปัญหาเรื่อง สุขภาพ และไม่ยากยุ่ง กับเรื่องต่างฯ ภายในวัด จึงมาอยู่กุฎิ หลังวัด ใกล้ฯ กับ องค์พระเจดีย์ แต่สมณศักดิ์ ที่ได้ติดตัวมา ตั้งแต่ ครั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดป่าแดด คือ... พระครูสัญญาบัตรชั้นโท ที่ พระครูประภากรพิสุทธิ์ ท่านเป็น บุคคลที่มีญาติพี่น้องมาก ในหมู่บ้าน ฃึ่งเป็น ลูกฯ หลานฯ ของผู้พี่ ท่านเป็นพระสงฆ์ ที่บวช มาตั้งแต่ ยังเด็ก ไม่เคยสึก.. จน ถึง ทุกวันนี้..
สำหรับ พระสงฆ์ ที่ท่านรู้จักดี คือ..พระครูโสภา อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดด อดึตเจ้าคณะอำเภอ / พระครูขันตยาภรณ์ ( คำ ขันติโก) อดึตเจ้าอาวาสวัดศรีเกิด อดีตเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง-แม่วาง / ครูบากองคำ วัดดอนเปา อ.สันป่าตอง / ครูบาบุญปั๋น วัดร้องขุ้ม อ.สันป่าตอง / ครูบาคำ วัดดอนปิ่น อ.แม่วาง ( ฃึ่งเหรียญรุ่น ๑ ครูบาคำ วัดดอนปิ่น) ครูบาบุญปั๋น ท่านก็ บอกว่าก็ได้ ร่วมเสก / ครูบาดวง วัดกู่ลายมือ ( เป็นพระเพื่อนสนิท) / ครูบาอิน อินโท วัดฟ้าหลั่ง-วัดทุ่งปุ่ย / ครูบาตั๋น สำนักม่อนปู่อิ่น อ.ดอยหล่อ และ อีก หลายรูป ฯ
หลวงปู่ฯ เป็นพระที่ พระอาจารย์พรสิทธิ์ ธมฺมธโร วัดสว่างอารมณ์ อ.สันป่าตอง ได้ ให้ความเคารพนับถือ อย่างมาก โดย ถวายตัว เป็นศิษย์เอก และ ได้ ตำรา เรียน สรรพวิชาต่างฯ หลายด้าน จากหลวงปู่ฯ