แนะนำหนังน่าดู

ขอเชิญร่วมทำบุญบูชา‬ ล็อคเก็ตครูบาเจ้าศรีวิชัย บารมีเจ้าศีลธรรม๒๕๕๘

บูชาวัตถุมงคล วันที่โพสต์ : 14 ก.ค. 2559 เข้าดู 1554 ครั้ง

>วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างเสนาสนะวัตถุภายใน วัดจำปาขาว ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ให้แล้วเสร็จ และชำระหนี้สงฆ์ที่ค่างค้าง เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสืบไปครับ...

>>ครูบาอาจารย์ล้านนา เมตตาอธิฐานจิตปลุกเสก 6 วาระ
๑. พระครูสุภัทรัตนโชติ (หลวงปู่ครูบาอิ่นแก้ว อติภทฺโท) 
วัดศรีโขง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
๒. พระครูพิพิธปุญญาพิรัตน์ (หลวงปู่ครูบาอินตา กตปุญฺโญ) 
วัดศาลา อ.หางดง จ.เชียงใหม่
๓. ท่านพระครูวินัยธร จักรา วรญาโณ 
พระพุทธบาทห้วยหลวง(วัดแม่แอน) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เจิมสีผึ้งและแป้ง องค์นำฤกษ์)
๔. หลวงปู่ครูบาประเสริฐ ปวโร (งดถ่ายภาพขณะอธิฐานจิต)
วัดหนองปลามัน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๕. พระครูสิริวัตรวิมล (ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร) 
วัดบ่อเต่า อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๖. หลวงปู่พรหม สุธัมโม 
วัดหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
>>>มวลสารสายพระพุทธคุณ แต่ละชนิดล้วนหายากมากๆ เป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่มีความขลังในตัวเป็นเอกอุ
1. ผงบูรณะองค์พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา (เมื่อครั้ง ครูบาเจ้บุญชุ่ม ญาณสังวโร ต๋นบุญเมืองเหนือ มาบูรณะองค์พระเจ้าตนหลวง)
2. ผงมหาจักรพรรดิ์หลวงปู่ดู่ วัดสะแก - หลวงตาวรงคต(ม้า) วัดถ้ำเมืองนะ
3. ผ้าจีวร หลวงตาวรงคต(ม้า) วัดถ้ำเมืองนะ
4. ผ้าเช็ดหน้า หลวงตาวรงคต(ม้า) วัดถ้ำเมืองนะ
5. ผงแร่เกาะล้าน
6. พระธาตุข้าวบิณฑ์
7. น้ำมันชาตรี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) วัดท่าซุง
8. น้ำมนต์จักรพรรดิ์ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก
9. น้ำมนต์จักรพรรดิ์ หลวงตาวรงคต(ม้า) วัดถ้ำเมืองนะ
10. น้ำมนต์ทรงเศียร หลวงพ่อวัดตูม อยุธยา
11. น้ำบ่อทิพย์ ดอยขะม้อ ลำพูน
12. น้ำมนต์อธิฐาน หลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน